Hospital Plató nova seu de l’Hospital Clínic a partir de 2021

L’Hospital Clínic de Barcelona i l’Hospital Plató han iniciat un procés d’integració de les seves estructures assistencials, aprovat aquest dimecres 28 d’octubre, pel Consell de Govern del Clínic i el Patronat de l’Hospital Plató.

Està en marxa un projecte d’escissió parcial de l’activitat que es realitza a l’Hospital Plató, amb el traspàs en bloc de l’activitat sanitària a l’Hospital Clínic.

Els efectes principals d’aquesta escissió seran efectius a partir de l’1 de gener de 2021.

Pròximament es convocarà al Comitè d’Empresa, per a tractar les implicacions de caràcter laboral que deriven d’aquest projecte d’escissió (entre altres, la subrogació del personal de Plató).

INCREMENT SALARIAL del 0,25% i Negociació del Conveni

Restava pendent d’aplicació l’increment retributiu addicional del 0,25% de la massa salarial. Aquest increment ha estat acordat i aprovat per unanimitat de la Comissió Negociadora, en reunió del 28 d’octubre de 2020.

Aquest 0,25% s’aplicarà sobre tots els conceptes establerts en el nostre Conveni Col·lectiu

El pagament d’aquest increment es farà efectiu abans de finalitzar l’any 2020, inclosos els endarreriments des de 1 de gener de 2019.

D’altra banda, en aquesta mateixa reunió, també es va tractar sobre la pròrroga del nostre Conveni Col·lectiu. Nosaltres, Administratius Clínic, vam demanar reobrir la negociació per millorar alguns punts del conveni, abans de signar la pròrroga. Estem a l’espera de calendari per a pròximes reunions al novembre… us anirem informant

Sol·licitud del Comitè d’Empresa, davant la situació excepcional, per l’epidèmia del Coronavirus

El Comitè d’Empresa, de forma unànime ha sol·licitat a la Direcció de l’Hospital Clínic:

  • Informació diària i actualitzada dels canvis i notificacions que es vagin produint en l’àmbit organitzatiu i assistencial.

La resposta de la Dra. Varela (DpP) ha estat immediata, proposant que a partir de dilluns, diàriament, després de les reunions del Comitè de Direcció per la gestió del Coronavirus, ens informarà, establint una comunicació continua amb el Comitè d’Empresa. Respecte a les mesures organitzatives, la Direcció de l’Hospital ha comunicat als comandaments la necessitat que cada servei elabori un pla de contingència amb l’objectiu de garantir el màxim possible la continuïtat del servei assistencial i preservar la salut dels professionals. Així mateix com les recomanacions dels diferents Organismes.

  • Informació del núm. de personal en aïllament preventiu i dels casos positius.

Aquestes dades seran tractades a través del servei de prevenció de riscos laborals, amb el Comitè de Seguretat i Salut.

  • Conèixer les mesures de conciliació familiar que des de la Direcció es prendran davant el tancament de les escoles.

En aquest sentit, la resposta de la Dra. Varela, és fomentar el teletreball en aquelles tasques compatibles amb el treball a distància. En aquells serveis en els quals no sigui possible, es recomana adoptar mesures que preservin els equips professionals mitjançant la creació de grups de treball estancs i no coincidents. Sense oblidar que l’objectiu principal és donar resposta a les necessitats de l’Hospital, limitar la propagació del virus en la societat i entre els nostres professionals, i en la mesura de les possibilitats, facilitar la conciliació en aquests moments.

El Comitè d’Empresa es posa a la disposició de l’hospital per a tot allò en el que puguem col·laborar o per al que sigui necessari.

 

Gracias

Què, a qui i com del nou sistema dels AP’s

Què:

Acord signat el desembre de 2018 amb la pròrroga del conveni.

Té validesa per a 2019 i 2020, havent de ser modificat, extingit o prorrogat en el 1er trimestre de 2021, en funció dels seus resultats.

A qui: (punt Primer de l’acord) acord APs_05122018

Els que no presten serveis en llocs de treball que no requereix de cobertura, podran gaudir dels 5 dies d’Assumptes Propis com sempre (artc. 35 conveni col·lectiu)

Només els professionals que presten serveis en llocs de treball que requereixen de cobertura:

  • Hospitalització (àrees i horari)
  • Urgències
  • Àrea Quirúrgica i Intervencionisme.

Com:

2 dels 5 AP’s s’hauran de sol·licitar, com a mínim, amb 5 dies d’antelació i no podran ser denegats.

Es podran gaudir fins al 31 de desembre, excepte si han estat inclosos en la planificació.

Es podrà optar per cobrar els dies d’AP que no es gaudeixin.

 

Per a qualsevol dubte o incidència contacta amb nosaltres: admtiusclinic@gmail.com

 

 

Increment salarial…

tio-gilito

Avui 11/10/19 convocada la Comissió Negociadora s’ha acordat:

  • Increment salarial del 2,25% sobre tots els conceptes retributius del Conveni Col·lectiu, amb efectes retroactius de gener 2019.
  • Més increment del 0,25% sobre tots els conceptes retributius del Conveni Col·lectiu, amb efectes retroactius de juliol 2019.

Els endarreriments d’aquests increments salarials s’abonaran a la nòmina d’octubre de 2019.

A la nòmina de Juliol…

tio-gilito

 

Avui reunida la Comissió Negociadora hem acordat:

  • Increment salarial del 0,2% sobre tots els conceptes retributius del Conveni Col·lectiu, amb efectes retroactius 1 de gener 2018.
  • Pagament de 3,03% d’una paga extraordinària per liquidar el deute pendent retornat a la massa salarial.

Els endarreriments d’aquest increment salarial i de la liquidació del deute s’abonaran en la nòmina de juliol de 2019.

PIF Permís Individual de Formació – 2ª convocatòria 2019

formacion

Convocatòria oberta del 02/5 al 23/5 de 2019

(permisos amb inici i final dintre del període 1 d’agost i 31 de desembre) 

El PIF, és el permís retribuït i autoritzat per l’ empresa a un treballador/a, dirigit a l’ obtenció d’una acreditació oficial, dintre de la jornada laboral per la realització d’un curs presencial.

reglament_permiso_individual_de_formacion_15_04_2019

l’EXPERIÈNCIA MyRAS 2019 de 4 Administratius del Clínic

MyRAS 2019

Aisha Lozano, Marta Digon, Susanna Bañuelos i Araceli Muñoz, totes 4 admtves de l’hospital Clínic, vam participar el dia 1 de febrer de 2019; al   “III Encuentro MyRAS  de Administrativos de la Salud”, en el Hospital Universitario de Fuenlabrada (declarat d’interès sanitari per la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid)

Hi ha diverses cròniques que informen amb detall de l’esdeveniment (enllaços al final d’aquest post), nosaltres 4 volem compartir la nostra experiència en aquest punt de trobada dels Administratius, ho farem a través de breus relats personals


MyRAS ha aconseguit fer visible la nostra professió, contagiar-nos la seva incansable motivació i donar-nos l’impuls cap a aquest anhelat reconeixement.

En aquesta ocasió la meva col·laboració ha estat formant part del Comitè Cientific, rebent i avaluant els treballs rebuts en els 3 formats acceptats: Orals, Pòsters i Vídeos.

De les 15 comunicacions orals van ser seleccionades 11 per ser exposades a la Jornada, entre elles “Formación en ecología emocional en el Hospital Clínico de Barcelona” de Aisha Lozano i “Somos líderes en aquello que creemos y hacemos” de Marta Digón.

Els 18 pòsters estaven exposats al hall d’entrada, obtenint una molt bona valoració “El trabajo administrativo durante el lanzamiento del programa de Farmacovigilancia en el Hospital Clínic de Barcelona” de Susanna Bañuelos.

Els 6 vídeos es van intercalar entre les comunicacions orals, va participar Marta Digón “¿Caminamos juntos por la prevención del cáncer de colon y recto?.

Amb l’assistència de més de 300 inscrits a la Jornada, procedents de 8 comunitats autònomes diferents, i la important participació del nostre col·lectiu, s’han assolit amb èxit els objectius marcats.

¡El hashtag # MyRAS19 es va convertir en TT durant unes hores!

¡GRACIAS equipo MyRAS!

per Araceli Muñoz (enganxada al projecteMyRAS des del minut 0, febrer/17)

 


MAD-BCN… Hospital de Fuenlabrada…III Trobada Nacional MyRas…Primera vegada en presentar una comunicació oral, molts nervis en que tot em surti bé… i de cop… Em trobo en un ambient que no esperava, molts companys de la professió de tot arreu d’Espanya, emocionats, fent-me sentir com una més i tots amb un mateix objectiu…ser els millors en allò que fem, comunicar-ho i que ens reconeguin!

Ha estat una experiència inoblidable que desitjo i espero repetir en un futur no molt llunyà.

Tant de bó (i estic segura de que ho aconseguirem) el LIDERATGE ADMINISTRATIU estigui cada dia més present en les institucions sanitàries!

Moltes gràcies a tots els que m’han donat la oportunitat de viure aquesta aventura professional tant satisfactòria i plena per mi.

Una abraçada

per Aisha Lozano (Una administrativa amb moltes ganes de seguir creixent)


L’excel•lència de l’Hospital Clínic és, també, gràcies al bon treball dels seus administratius i administratives.
Darrerament es parla d’apoderament i lideratge professional. El col•lectiu mèdic i infermer bé ho sap, però poc es parla del lideratge administratiu. Cada vegada més, el col•lectiu administratiu participa en projectes d’investigació o promou nous procediments de treball (els anomenats PNT’s). El repte consisteix, precisament, a evolucionar; és a dir, de fer el pas d’una participació o col•laboració puntual a un lideratge compartit amb la resta dels professionals.
És per això que la nostra participació en congressos cada vegada serà més habitual i natural. Tenim molt a comunicar i comunicar-ho bé.
La meva comunicació oral volia transmetre 3 idees claus:
1.      El LIDERATGE ADMINISTRATIU cada vegada més present en les institucions sanitàries.
2.      El meu EXPERIÈNCIA en la participació del Pla Estratègic de l’Hospital Clínic
3.      I el missatge que som líders en allò que creiem i fem.
Les institucions sanitàries habitualment han estat molt centrades en aconseguir l’excel•lència assistencial, docent i investigadora, però potser ara és el moment de centrar-nos en les PERSONES en majúscules: en els pacients i professionals. En els pacients perquè cada vegada estan més apoderats i cal comptar amb ells i ells amb nosaltres; i d’altra banda els professionals necessitem ser reconeguts i escoltats.
El PE del HCB té el repte de donar resposta al canvi de paradigma que la societat actual està vivint en tots els nivells. El lideratge professional, i el nostre en concret, contribuirà a l’assoliment dels seus objectius, sens cap mena de dubte.

per Marta Digón OficinaTècnicaBCN, Programa Detecció Precoç Càncer Còlon i Recte


#MyRAS19

No és un “hastag” qualsevol, són unes sigles que reflecteixen la motivació i les ganes de reconeixement professional que van voler visibilitzar unes administratives, farà no més de 2 anys a l’Hospital de Fuenlabrada, fruit d’això ens vam aplegar a Fuenlabrada companys de diferents hospitals i centres sanitaris per a donar veu i visibilitzar les nostres tasques, i alhora demostrar que som una part important de l’engranatge que fa funcionar els nostres centres de treball.                                                                               

El meu pòster ho volia reflectir, el com una tasca administrativa va ser part de la creació i llançament d’un programa de farmacovigilància, format per un equip multidisciplinari de facultatius del Clínic.

Posar en comú experiències, saber què fan altres companys, conèixer altres formes de treballar…va ser com un viatge condensat en 24 hores, en finalitzar la jornada era  impossible que no s’encomanés l’energia positiva i les ganes de fer coses noves i que el rellotge avanci ràpid per a la propera trobada.

per Susanna Bañuelos Àrea del Medicament

 

Enllaços cròniques

https://marcasensalud.wordpress.com/2019/02/01/administracion-de-la-salud-myras19/

http://www.anisalud.com/actualidad/notas-de-prensa-anis/4066

https://myras2017.wordpress.com/2019/02/11/iii-encuentro-nacional-myras19-de-administrativos-de-la-salud/