Nou Número d’Identificació Fiscal (NIF) del Consorci de l’Hospital Clínic

Amb efectes 1 de novembre de 2015 ha entrat en vigor el nou Número d’Identificació Fiscal (NIF) Q-0802070-C del Consorci de l’Hospital Clínic.

El fet de treballar amb un nou NIF no té cap conseqüència en la relació dels professionals amb la institució.Només les següents qüestions purament formals que no comporten cap perjudici per al personal:

– Canvi de codi de compte de cotització a la Seguretat Social que porta implícit una baixa en l’antic codi i un alta en el nou, i que es veurà reflectit a la vostra vida laboral.
– El rebut de salari de novembre incorporarà aquests nous codis.

El nou NIF correspon a la nova figura jurídica que té l’Hospital des de l’aprovació del consorci, el passat mes de juliol.