Conveni Col.lectiu

Avui hem tornat a intentar, malgrat no haver-ho aconseguit, apropar posicions per avançar en la negociació del nostre conveni col·lectiu.

La majoria de la representació social, considerem la proposta de l’empresa injusta per a la majoría del personal i és per això que no estem disposats a acceptar-la.

Donada la impossibilitat d’arribar a un acord, hem proposat aplicar el que diu el artc. 3 del nostre conveni col.lectiu:

Mentre no s’aconsegueixi un acord per al Conveni de 2015 i anys successius, el Conveni vigent, que ara es signa, es continuarà aplicant, en règim d’ultra activitat, fins al 31 de desembre del 2015, llevat que s’aconseguís un acord abans d’aquesta data. Un cop finalitzat aquest període, en cas de no haver assolit un acord per al nou Conveni Col·lectiu, ambdues parts es sotmetran a un procediment d’arbitratge o mediació en el decurs del qual es continuarà aplicant el Conveni Col·lectiu actual. En  cas de mediació, s’acudirà a l’organisme que les parts designin, i en defecte de pacte, al Tribunal Laboral de Catalunya. Per sotmetre la qüestió a arbitratge serà necessari subscriure prèviament una clàusula expressa de submissió.

Hem demanat sotmetre’ns a la mediació del Tribunal Laboral de Catalunya, i possiblement ens citaran per a la setmana de l’11 de gener.

És molt important tenir en compte que en el decurs del procediment d’arbitratge o mediació es continuarà aplicant el Conveni Col.lectiu actual.

 

Convocatòria Comissió Negociadora Conveni Col·lectiu

Convocatòria Comissió Negociadora del Conveni General :

Dia:      dimarts 29 de desembre de 2015
Hora:    10:00 h
Lloc:     Aula Claude Bernard  (escala 12 planta 4)

Ordre del dia:

–                  Aprovació i signatura de l’acta de la sessió anterior
–                  Negociació Conveni
–                  Precs i preguntes

Nova Convocatòria Comissió Negociadora Conveni Col·lectiu

Comissió Negociadora del Conveni General

Dia:      dimecres 23 de desembre de 2015

Hora:    10:00 h

 

Ordre del dia:  

–                      Aprovació i signatura de l’acta de la sessió anterior

–                      Negociació Conveni

–                      Precs i preguntes

 

La Direcció del Hospital Clínic ens donarà resposta a la 2ª proposta presentada per una majoria de la part social (Administratius Clínic, UGT, CGT, Lluitem, SICTESS, USAE) el passat divendres 18 de desembre.

Comissió Negociadora Conveni Col·lectiu

La Comissió Negociadora del Conveni General torna a estar convocada per demà:

Dia:      divendres 18 de desembre de 2015

Hora:    11:30 h

Ordre del dia:  

–                      Aprovació i signatura de l’acta de la sessió anterior

–                      Negociació Conveni

–                      Precs i preguntes

Hem presentat una 2ª proposta, per continuar negociant el reparto econòmic.

Conflicte Col.lectiu APIHC contra…

Estem citats demà 17 de desembre, en el procés de Conflicte Col.lectiu instat per l’APIHC (Associació Profesional d’Infermería) contra l’Hospital Clínic i la resta de sindicats del Comitè d’Empresa

Citacio Conflicte Col.lectiu

Solicitan: “que las partes se avengan a reconocer que la cantidad de 2.337.596€, deben ser destinada exclusiva y únicamente al colectivo de diplomados…, y al efecto de aproximarlos a la equiparación salarial respecto al sector”