Convocatòria Comissió Negociadora Conveni Col·lectiu

Demà nova convocatòria

Dia:      dimecres 16 de desembre de 2015

Hora:    9:30 h

Lloc:     Aula Claude Bernard  (escala 12 planta 4)

Ordre del dia:   

–                      Aprovació i signatura de l’acta de la sessió anterior

–                      Negociació Conveni

–                      Precs i preguntes

Hem presentat una proposta econòmica, avalada per la majoria de la part social, que beneficia a tots els treballadors. Demanem

  • 51,3% d’una paga extra
  • 26,23% devolució paga Nadal 2012

 PROPOSTA CONVENI COL.LECTIU 2015