Comissió Negociadora Conveni Col·lectiu

La Comissió Negociadora del Conveni General torna a estar convocada per demà:

Dia:      divendres 18 de desembre de 2015

Hora:    11:30 h

Ordre del dia:  

–                      Aprovació i signatura de l’acta de la sessió anterior

–                      Negociació Conveni

–                      Precs i preguntes

Hem presentat una 2ª proposta, per continuar negociant el reparto econòmic.