Nova Convocatòria Comissió Negociadora Conveni Col·lectiu

Comissió Negociadora del Conveni General

Dia:      dimecres 23 de desembre de 2015

Hora:    10:00 h

 

Ordre del dia:  

–                      Aprovació i signatura de l’acta de la sessió anterior

–                      Negociació Conveni

–                      Precs i preguntes

 

La Direcció del Hospital Clínic ens donarà resposta a la 2ª proposta presentada per una majoria de la part social (Administratius Clínic, UGT, CGT, Lluitem, SICTESS, USAE) el passat divendres 18 de desembre.