Convocatòria Comissió Negociadora Conveni Col·lectiu

Convocatòria Comissió Negociadora del Conveni General :

Dia:      dimarts 29 de desembre de 2015
Hora:    10:00 h
Lloc:     Aula Claude Bernard  (escala 12 planta 4)

Ordre del dia:

–                  Aprovació i signatura de l’acta de la sessió anterior
–                  Negociació Conveni
–                  Precs i preguntes