Conveni Col.lectiu

Avui hem tornat a intentar, malgrat no haver-ho aconseguit, apropar posicions per avançar en la negociació del nostre conveni col·lectiu.

La majoria de la representació social, considerem la proposta de l’empresa injusta per a la majoría del personal i és per això que no estem disposats a acceptar-la.

Donada la impossibilitat d’arribar a un acord, hem proposat aplicar el que diu el artc. 3 del nostre conveni col.lectiu:

Mentre no s’aconsegueixi un acord per al Conveni de 2015 i anys successius, el Conveni vigent, que ara es signa, es continuarà aplicant, en règim d’ultra activitat, fins al 31 de desembre del 2015, llevat que s’aconseguís un acord abans d’aquesta data. Un cop finalitzat aquest període, en cas de no haver assolit un acord per al nou Conveni Col·lectiu, ambdues parts es sotmetran a un procediment d’arbitratge o mediació en el decurs del qual es continuarà aplicant el Conveni Col·lectiu actual. En  cas de mediació, s’acudirà a l’organisme que les parts designin, i en defecte de pacte, al Tribunal Laboral de Catalunya. Per sotmetre la qüestió a arbitratge serà necessari subscriure prèviament una clàusula expressa de submissió.

Hem demanat sotmetre’ns a la mediació del Tribunal Laboral de Catalunya, i possiblement ens citaran per a la setmana de l’11 de gener.

És molt important tenir en compte que en el decurs del procediment d’arbitratge o mediació es continuarà aplicant el Conveni Col.lectiu actual.