Conveni Col.lectiu

En la reunió de dimart 12 de gener al Tribunal Laboral de Catalunya (TLC), la Comissió de Mediació va demanar:

“… Un cop retirada a deliberar la Comisssió de mediació actuant, els seus membres integrants, donat que entenen que existeis una clara manca de definició i concreció envers el fons de la controvèrsia, es té a bé sol.licitar que en el termini de 10 dies hàbils, la Comissió Negociadora del Conveni Col.lectiu General de l’Hospital Clínic haurà de procedir a la confecció consensuada d’un document on hi consti acreditada la quantitat total destinada a Fons d’Equiparació Salarial. Així mateix, la part social i part empresarial que integren la Comissió Negociadora hauran de aportar igualment per escrit, el seu posicionament final envers la fórmula de distribució de la quantitat per grup profesional…”

En conseqüencia, la Comissió de Mediació té a bé ajornar el Acte de Mediació, per el proper dia 27 de gener de 2016, a les 10 hores.