Convocatòria Comissió Negociadora Conveni Col·lectiu

Nova convocatòria de la Comissió Negociadora del Conveni General.

Dia:      divendres 22 de gener de 2016

Hora:    11:30 h

Ordre del dia:  

–                      Aprovació i signatura de les actes de les sessions anteriors.

–                      Negociació Conveni ( d’acord amb el requeriment efectuat pels mediadors del TLC )

–                      Precs i preguntes