Conveni Col.lectiu

Demà, 27 de gener a les 10:00, tornem al Tribunal Laboral de Catalunya (TLC), per continuar amb la mediació en la negociació del nostre conveni col.lectiu.

Els  membres integrants de la Comisssió de mediació , donat que entenen que existeis una clara manca de definició i concreció envers el fons de la controvèrsia, es té a bé … (entrada 15/1/16)