dvacancesambbonesnoticies

Abans d’anar-nos de vacances et volem informar de:

  • Amb la nomina d’aquest mes (juliol 2016) cobrarem méscorrespon al 15% de la paga extra de nadal 2012. Restarà encara un 44,96%  per recuperar.
  • Hem participat i recolçat 2 propostes lliurades a la direcció de RRHH per negociar en conveni col·lectiu:
  1. Normativa de canvis, promocions per canvis de categoria o grup professional i noves incorporacions per places vacants definitives, temporals i cessaments. L’objectiu de la present normativa és garantir el principi de publicitat, igualtat, mèrits i capacitat, així com la transparència dels processos de mobilitat i selecció en l’adjudicació de vacants.
  2. Proposta d’extinció de la cadencia flexible. Per donar sortida a aquesta situació conflictiva  .El relleu en la Direcció d’Infermeria, ha paralitzat la negociació que es reprendrà al setembre.
  • També al setembre, es continuarà treballant en el nou pla estratègic 2016-2020, -pla estratègic obert, participatiu i cohesionat- i amb dos elements fonamentals: tenir millor cura del malalt i una bona relació entre tots nosaltres (Millor lloc de treball).

 

A l’agost pots contactar amb nosaltres a través del mail:

admtiusclinic@gmail.com

 

L’equip d’Administratius Clínic et desitgen un

Bon Estiu