Festiu recuperable del 2017

Donat que el calendari de festes laborals del 2017 fixa 15 festius en lloc dels 14 que haurien de ser, resta pendent determinar amb la Representació Social, quin d’aquests festius tindrà el caràcter de festiu recuperable.

Avui 5/octubre el Comitè d’Empresa (representació social) ha comunicat a la direcció que el festiu recuperable sigui el 24 de juny de 2017, que com cau en dissabte, afecta a un menor número de treballadors.