News Clínic

news

SPP (Sistema de Promoció Professional)

Prèviament a la convocatòria extraordinària de SPP d’Administratius, es convocarà el proper mes de març, un altre extraordinària per totes les SPP.

Acta de l’acord : transicio-spp-paritaria

Aquesta convocatòria donarà per tancat el període de transició (gener/2013 fins decembre/2016).

Una vegada resolt el període de transició, es convocarà la extraordinària d’Administratius.

 

Negociació Conveni Col·lectiu

Aquest mes de febrer s’ha reprès la negociació del nostre Conveni.

Hem començat per: adjudicació de places.

Volem garantir els principis d’igualtat, mèrit i capacitat , així com un procediment amb publicitat, transparència i imparcialitat.

Les posicions sembla que es van acostant.

Hem de donar resposta a les necessitats de mobilitat interna de totes les categories i promoció professional.

Continuarem informant puntualment…