Amb la Nòmina de Juliol Recuperem…€

Avui la Comissió Negociadora de Conveni Col·lectiu, ha acordat el pagament a la nómina del mes de Juliol de +:

  1. El 24,96% de la paga extra del 2012, (amb aquesta devolució haurem recuperat el 100%).
  2. Un 5,8% aprox. de una paga extra (2016), com a resultat del tancament de l’exercici 2016 en positiu (532.000€)

També ens retornaran a la nostra massa salarial per negociació de conveni + de 2.000.000€, que l’empresa ha assumit com a deute pendent als treballadors.

En els propers dies us ampliarem aquesta informació amb detall

 

tio-gilito

 

Zones per a Lactància

Els companys de Lluitem ens informen que han aconseguit la posada en funcionament de sales de lactància per a les mares treballadores que ho necessitin.

Aquest assoliment és producte de la seva sol·licitud i insistència des de març/2016. Felicitats!!!

Zones per a la lactància

Gràcies Lluitem

 

SPP Extraordinàries

Prèviament a la convocatòria extraordinària de SPP d’Administratius, s’ha convocat aquest mes de març, un altre extraordinària per tancat el període de transició (gener/2013 fins desembre/2016) per totes les SPP.

Una vegada resolt el període de transició, es convocarà l’extraordinària d’Administratius.

 

 

Adjudicació de places

Ahir 3 de març de 2017 en reunió de taula negociadora, es va votar una contraproposta presentada per la Direcció RRHH per donar resposta a les peticions efectuades per la representació dels treballadors.

  • Nosaltres  volem tenir un membre del Comitè d’Empresa de la nostra categoria, però amb veu i vot i que la seva participació sigui activa durant tot el procediment, no és suficient garantia ser vigilant de la part final del procés, que consta de tres fases diferenciades: la convocatòria, la valoració de les candidatures pel Comitè de selecció i la resolució.
  • Per descomptat  volem un Pla de Mobilitat Interna, i per això vam ser unes de les impulsores d’una proposta presentada per amplia majoria de la part social el 22/2/17 i descartada* per part de la DRRHH :
*Article 16 bis
Pla mobilitat interna
  1. El departament de relacions laborals publicitarà les places vacants al pla de mobilitat, abans de sortir a convocatòria pública. El termini de publicació serà de 10 dies, si no es resolt passarà a convocatòria pública.
  2. La mobilitat només podrà demanar-se per places d’igual categoria professional.
  3. Es tindrà en compte pel canvi de places l’antiguitat en la categoria.
  • Al personal d’infermeria i auxiliars d’infermeria amb sol·licituds de la normativa del 84, tindran prioritat sobre les noves segons la data assignada de la sol·licitud.
  1. El temps de permanència en el lloc de treball assignat serà mínim d’un any, abans de demanar un nou canvi.
  2. També es podran realitzar permutes internes entre el personal de la mateixa categoria.

*que quedi clar, que aquesta proposta ha estat descartada per la DRRHH

La resposta per part de la DRRHH a aquests dos punts plantejats va ser NO i NO, resposta basada en que el seu compromís és:

“La part social manifesta que la seva signatura no implica en absolut l’acceptació dels barems, i considera que els mateixos han de ser modificats, així com donar resposta a les necessitats en matèria de promoció professional i mobilitat de totes les categories professionals.
La Direcció és sensible a la problemàtica exposada per la representació dels treballadors i adopta el compromís de garantir la participació activa de la part social en la revisió i modificació de les qüestions exposades (barems, resposta a les necessitats de mobilitat del personal i promoció professional)”

La pròpia DRRHH quan li varem preguntar quin canvi aportaria la signatura de l’acord en la imminent convocatòria, la resposta va ser que les convocatòries serian resoltes amb els barems que utilitzen habitualment. Respecte al pla de mobilitat pendent de negociar, dista molt del pla que la part social li va presentar.

No ens conformem amb sensibilitats i compromisos, no és garantia de res. 

El nostre conveni ens ha de donar una resposta clara i precisa als treballadors, no vaguetats i paranys que per aconseguir aclarir acaben en el jutjat.

No acceptem acords per sota del mínim de les necessitats que es plantegen, la negociació contínua, estem emplaçats per a nova reunió en 15 dies.