SPP Extraordinàries

Prèviament a la convocatòria extraordinària de SPP d’Administratius, s’ha convocat aquest mes de març, un altre extraordinària per tancat el període de transició (gener/2013 fins desembre/2016) per totes les SPP.

Una vegada resolt el període de transició, es convocarà l’extraordinària d’Administratius.