Eleccions 21D, drets del treballador!!!

IMPORTANT: CONFIRMEU amb el vostre cap la vostra opció.

Ens estan arribant indicacions contradictòries de com procedir el dijous 21 de desembre, dia d’eleccions al Parlament de Catalunya.

Hem demanat informació a la DRRHH i ens han confirmat que al personal Administratiu NO se’ls abonaran les hores que haurien correspost de permís, per exercir el seu dret a vot fora de l’horari laboral, només en casos molt justificats.

Adjuntem la presentació de la DRRHH, amb el resum de la normativa general d’aplicació dels permisos del personal respecte de les eleccions.

El permís per anar a votar és retribuït i no recuperable.

Eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017 – (VC)