Pla Formació interna d’Administratius

Pla formació Admtius

*Informació publicada avui 11/febrer, al portal del treballador de SomCLÍNIC (Intranet Hospital Clínic de Barcelona)

Cursos de formació Administratius 2019

El pla de formació per a administratius té com a objectiu, detectar, planificar i executar les formacions necessàries per l’activitat i desenvolupament d’habilitats dels professionals, per a la consecució dels objectius organitzacionals.

Els diferents àmbits que engloben les accions formatives són:

  • Competències tècniques i rol professional
  • Habilitats Personals- Psicosocial
  • Tecnologia en l’ús d’equipaments informàtics
  • Prevenció de Riscos Laborals
  • Actualització en aspectes legals
  • Suport vital
  • Transversals- altres

 

Per a inscriure-us-hi disposeu d’aquest enllaç https://intranet.clinic.cat/?q=ca/formacio/webform/inscripcio-formacio-administratius que us porta al formulari.