Increment salarial…

tio-gilito

Avui 11/10/19 convocada la Comissió Negociadora s’ha acordat:

  • Increment salarial del 2,25% sobre tots els conceptes retributius del Conveni Col·lectiu, amb efectes retroactius de gener 2019.
  • Més increment del 0,25% sobre tots els conceptes retributius del Conveni Col·lectiu, amb efectes retroactius de juliol 2019.

Els endarreriments d’aquests increments salarials s’abonaran a la nòmina d’octubre de 2019.