Què, a qui i com del nou sistema dels AP’s

Què:

Acord signat el desembre de 2018 amb la pròrroga del conveni.

Té validesa per a 2019 i 2020, havent de ser modificat, extingit o prorrogat en el 1er trimestre de 2021, en funció dels seus resultats.

A qui: (punt Primer de l’acord) acord APs_05122018

Els que no presten serveis en llocs de treball que no requereix de cobertura, podran gaudir dels 5 dies d’Assumptes Propis com sempre (artc. 35 conveni col·lectiu)

Només els professionals que presten serveis en llocs de treball que requereixen de cobertura:

  • Hospitalització (àrees i horari)
  • Urgències
  • Àrea Quirúrgica i Intervencionisme.

Com:

2 dels 5 AP’s s’hauran de sol·licitar, com a mínim, amb 5 dies d’antelació i no podran ser denegats.

Es podran gaudir fins al 31 de desembre, excepte si han estat inclosos en la planificació.

Es podrà optar per cobrar els dies d’AP que no es gaudeixin.

 

Per a qualsevol dubte o incidència contacta amb nosaltres: admtiusclinic@gmail.com