Sol·licitud del Comitè d’Empresa, davant la situació excepcional, per l’epidèmia del Coronavirus

El Comitè d’Empresa, de forma unànime ha sol·licitat a la Direcció de l’Hospital Clínic:

  • Informació diària i actualitzada dels canvis i notificacions que es vagin produint en l’àmbit organitzatiu i assistencial.

La resposta de la Dra. Varela (DpP) ha estat immediata, proposant que a partir de dilluns, diàriament, després de les reunions del Comitè de Direcció per la gestió del Coronavirus, ens informarà, establint una comunicació continua amb el Comitè d’Empresa. Respecte a les mesures organitzatives, la Direcció de l’Hospital ha comunicat als comandaments la necessitat que cada servei elabori un pla de contingència amb l’objectiu de garantir el màxim possible la continuïtat del servei assistencial i preservar la salut dels professionals. Així mateix com les recomanacions dels diferents Organismes.

  • Informació del núm. de personal en aïllament preventiu i dels casos positius.

Aquestes dades seran tractades a través del servei de prevenció de riscos laborals, amb el Comitè de Seguretat i Salut.

  • Conèixer les mesures de conciliació familiar que des de la Direcció es prendran davant el tancament de les escoles.

En aquest sentit, la resposta de la Dra. Varela, és fomentar el teletreball en aquelles tasques compatibles amb el treball a distància. En aquells serveis en els quals no sigui possible, es recomana adoptar mesures que preservin els equips professionals mitjançant la creació de grups de treball estancs i no coincidents. Sense oblidar que l’objectiu principal és donar resposta a les necessitats de l’Hospital, limitar la propagació del virus en la societat i entre els nostres professionals, i en la mesura de les possibilitats, facilitar la conciliació en aquests moments.

El Comitè d’Empresa es posa a la disposició de l’hospital per a tot allò en el que puguem col·laborar o per al que sigui necessari.

 

Gracias