Hospital Plató nova seu de l’Hospital Clínic a partir de 2021

L’Hospital Clínic de Barcelona i l’Hospital Plató han iniciat un procés d’integració de les seves estructures assistencials, aprovat aquest dimecres 28 d’octubre, pel Consell de Govern del Clínic i el Patronat de l’Hospital Plató.

Està en marxa un projecte d’escissió parcial de l’activitat que es realitza a l’Hospital Plató, amb el traspàs en bloc de l’activitat sanitària a l’Hospital Clínic.

Els efectes principals d’aquesta escissió seran efectius a partir de l’1 de gener de 2021.

Pròximament es convocarà al Comitè d’Empresa, per a tractar les implicacions de caràcter laboral que deriven d’aquest projecte d’escissió (entre altres, la subrogació del personal de Plató).

INCREMENT SALARIAL del 0,25% i Negociació del Conveni

Restava pendent d’aplicació l’increment retributiu addicional del 0,25% de la massa salarial. Aquest increment ha estat acordat i aprovat per unanimitat de la Comissió Negociadora, en reunió del 28 d’octubre de 2020.

Aquest 0,25% s’aplicarà sobre tots els conceptes establerts en el nostre Conveni Col·lectiu

El pagament d’aquest increment es farà efectiu abans de finalitzar l’any 2020, inclosos els endarreriments des de 1 de gener de 2019.

D’altra banda, en aquesta mateixa reunió, també es va tractar sobre la pròrroga del nostre Conveni Col·lectiu. Nosaltres, Administratius Clínic, vam demanar reobrir la negociació per millorar alguns punts del conveni, abans de signar la pròrroga. Estem a l’espera de calendari per a pròximes reunions al novembre… us anirem informant