PRÒRROGA DEL CONVENI COL·LECTIU

Avui hem signat la pròrroga del Conveni Col·lectiu General de l’Hospital Clínic de Barcelona, amb un acord de la comissió negociadora que consta dels següents punts:

PRIMER.- VIGÈNCIA DEL CONVENI COL·LECTIU GENERAL DE L’HCB

SEGON.- MODIFICACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI COL·LECTIU – “Article 55. Ajuda a discapacitats”

TERCER.- PLUS DISSABTE

QUART.- PERSONAL EN CADÈNCIA FLEXIBLE

CINQUÈ.- IMPLEMENTACIÓ DPO’s 2021

SISÈ.- RETRIBUCIÓ VARIABLE EXTRAORDINÀRIA

SETÈ.- LLIURANCES – pròrroga de l’acord d’APs per un any més

VUITÈ.- CALENDARITZACIÓ PROCESSOS DE CONVOCATÒRIA I MOBILITAT *(calendari)

NOVÈ.- FILLS AMB DISCAPACITAT SUPERIOR AL 33% – un nou apartat j) a l’article 27

DESÈ.-NEGOCIACIÓ CONVENI COL·LECTIU-compromís de revisar i actualitzar l’articulat del Conveni Col·lectiu

ONZÈ.- RATIFICACIÓ DEL PRESENT ACORD- haurà de ser signat i ratificat per la majoria del Comitè d’Empresa

Teniu a la vostra disposició el document en el nostre despatx

*